Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)
Bagno zwyczajne (Rhododendron tomentosum Harmaja)
Miłek wiosenny (Adonis vernalis)
Wrzos zwyczajny, (Calluna vulgaris)
Wrzos zwyczajny, (Calluna vulgaris)
Wrzos zwyczajny, (Calluna vulgaris)
Wrzos zwyczajny, (Calluna vulgaris)