Nagrobek Anny Szydłowieckiej. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Ukrzyżowanie – gotycka polichromia z ok. 1470 – 1480 r. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Zaplecek ławki. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Ozdobne schody na chór - Kolegiata w Opatowie
Ołtarz boczny - Ukrzyżowanie Chrystusa. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Kolegiata św. Marcina w Opatowie