Dawna leśniczówka Ordynacji Zamojskiej z 1830 roku - Roztoczański Park Narodowy
Cerkiew w Woli Wielkiej, Roztocze Wschodnie
Cerkiew w Woli Wielkiej, Roztocze Wschodnie
Zamość - Stare Miasto
Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Krzyż z końca XIV w. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Kasetony podchórza. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Polichromia sklepienia transeptu. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Dzwony w wieży zegarowej. Kolegiata św. Marcina w Opatowie
Wierze Kolegiaty w Opatowie
Kolegiata w Opatowie z tzw. słońcem pobocznym
Wnętrze wieży zegarowej. Kolegiata św. Marcina w Opatowie