Marek Piotrowski | Krajobraz Lato Galeria fotografii |
Fotografia
Roztoczański Park Narodowy
Poranne mgły nad doliną rzeki Wieprz - Roztocze Środkowe
Roztocze Wschodnie
Skierbieszowski Park Karjobrazowy
Skierbieszowski Park Karjobrazowy
Roztocze Środkowe
Skierbieszowski Park Karjobrazowy
Roztocze Zachodnie