Marek Piotrowski
FOTOGRAFIA WYDAWNICZA
Wszystkie fotografie umieszczone na tej stronie można nabyć do celów wydawniczych. W tym celu należy podać numer zdjęcia znajdujący się pod każdym z powiększeń. Zdjęcia zamieszczone w dziale „Galeria” są oczywiście tylko wycinkiem mojego archiwum. Jeśli nie znaleźli Państwo konkretnego zdjęcia proszę o kontakt. Po ustaleniu warunków współpracy, udostępniam konto FTP, lub wysyłam fotografie na płycie CD/DVD w uzgodnionej wielkości. Udzielam licencji tylko na jednorazowe wykorzystanie fotografii.

POWIĘKSZENIA FOTOGRAFICZNE
Fotografie zamieszczone na stronie można nabyć również jako powiększenia na papierze fotograficznym. W celu zamówienia konkretnego zdjęcia proszę o kontakt z podaniem numeru zdjęcia. Cena uzależniona jest od formatu oraz ilości powiększeń.

TEMATYKA
Głównym tematem moich prac jest krajobraz, zabytkowa architektura i rośliny chronione z obszaru Roztocza, oraz krain przyległych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc mało znanych i trudnych w eksploracji. Należą do nich zapomniane bruśnieńskie krzyże, stare cmentarze greckokatolickie, przepastne wąwozy lessowe, rozległe leśne kompleksy oraz wszystko to co dzikiego kryją tereny rozciągające się od Roztocza po Bieszczady.